EVERT DE NIET

Dorpenband Scheveningen - Aalten

DOELSTELLING De doelstellingen van de Dorpenband zijn: • Uitwisseling tussen Aalten en Scheveningen in brede zin op cultureel, sociaal-maatschappelijk en sportief gebied. • In het “Onderduikers-en Verzetmuseum” in Aalten het onderbrengen van de geschiedenis van de Scheveningse evacuees van geheel de provincie Gelderland De Dorpenband tussen beide dorpen werd 15 april 2000 formeel bekrachtigd door de gemeentebesturen van Aalten en Den Haag. BESTUUR Comite Dorpenband Scheveningen - Aalten Scheveningen: Evert de Niet,voorzitter Mike van Duijne penningmeester Henk Groen, bestuurslid Comite Dorpenband Aalten - Scheveningen Aalten: Ada Gussinklo Gerrit Rutgers Henk Heusinkveld en Hans Neerhof

SCHEVENINGSE EVACUÉS IN OORLOGSTIJD NAAR AALTEN

"Aalten in oorlogstijd" van J.G. ter Horst vermeldt het volgende: " Aalten komt met een geheel nieuw aspect van de oorlog in aanraking, namelijk de evacués uit Scheveningen. Enkele maanden van tevoren was er een inventarisatie van woonruimte geweest. De inwoners hadden een formulier ontvangen van het gemeentebestuur, waarop het aantal kamers en de grootte daarvan moest worden opgegeven. Aalten zou, naar men toen meende, aan zo’n duizend evacués onderdak moeten bieden. Scheveningen werd "Sperrgebiet" en de meeste woningen in deze oude vissersplaats moesten worden ontruimd. Zo kwam op 12 januari 1943 een trein vol evacués in Aalten. Het waren veelal ouderen en met name ook vrouwen, waarvan de mannen op zee waren, met kinderen. Zij werden ontvangen in een ruimte van de textielfabriek, voorheen Gebr. Driessen, in de Dijkstraat. Na de koffiemaaltijd werden ze daar opgehaald. Bewoners van de buurtschappen stonden met rijtuigen klaar om de evacués naar hun nieuwe verblijf te brengen. De Scheveningers, gewend aan de ruimte van het strand en het ruisen van de zee, moesten zien te aarden in het landelijke Aalten, waar in het landschap het uitzicht beperkt is en nauwelijks water is waar te nemen. Bij de organisatie van de evacuatie waren de kerken nauw betrokken geweest. De Scheveningse evacués in Aalten behoorden, op een aantal uitzonderingen na, tot de Gereformeerde Kerk. Dat waren er omstreeks vijfhonderd, de helft van wat men aanvankelijk meende. Vanwege het grote aantal Scheveningers in Aalten werd door de kerkeraad van de Gereformeerde Kerk een speciale wijk Scheveningen ingesteld. In een geschriftje van de Gereformeerde Kerk uit Scheveningen lezen we: Meerdere malen werd met blijdschap gerapporteerd dat onze te Aalten geëvacueerden een uitnemend onderkomen in de verschillende gezinnen aldaar gevonden hadden. De Aaltense kerkeraad en onze predikanten hadden het zo geregeld, dat om de drie weken een van de Scheveningse predikanten van donderdag tot dinsdag in Aalten kon vertoeven en ’s zondags kon voorgaan in de dienst." Het zal niet altijd zijn meegevallen in de gezinnen, waar het Achterhoeks en het Schevenings dialect gesproken werden. Aalten is bekend geworden om zijn grote gastvrijheid. In de oorlogsjaren in totaliteit van 2.500 onderduikers, verzetstrijders, 500 Scheveningse evacués en Joden zijn met gevaar voor eigen leven in het dorp en op de boerderijen gehuisvest geweest. Dit alles op een bevolking van 13.000 inwoners. Met Aalten is naast de historische band, de emotionele band sterk gebleven. Dit bleek ook wel bij de herdenking “50 jaar bevrijding” in maart 1995, toen ca. 500 Scheveningers in Aalten daarbij aanwezig waren. Daarna is een officiële Dorpenband Scheveningen – Aalten opgericht met in beide dorpen plaatselijke comités, waarbij de gemeentebesturen van Aalten en Den Haag zijn betrokken. In dit kader vinden tussen beide dorpen regelmatig uitwisselingen plaats op het gebied van cultuur, sociaal-maatschappelijk en sportief gebied. Evert de Niet behoort ook tot die Scheveningers die daar tijdens de oorlog zijn geweest. Met zijn historisch materiaal gaf hij zijn medewerking aan de Aaltense Musea en kreeg Scheveningen ook volledig de aandacht van de gemeente Aalten. Het museum in Aalten is uitgebreid met een Onderduikers-en Verzetsmuseum waarin ook de geschiedenis van de Scheveningse evacués in de provincie Gelderland wordt ondergebracht en daarmee een regionale functie verwerft. Dit is o.a. ook gesteund door subsidies van de gemeente Aalten, de provincie Gelderland en een Europees fonds. Het bijzondere is dat in het Museum Aalten met het Onderduikers- en Verzetsmuseum gedeelte een Opkamer ter herinnering aan de Evacuatie Scheveningers is ingericht. Het is de bedoeling dat te zijner tijd de geschiedenis van de Scheveningse evacués in de provincie Gelderland in het Informatiecentrum van het Museum beschikbaar wordt. Indien u over fotomateriaal of documentatie uit die jaren beschikt, zoals beelden waarop de gastgezinnen en de Scheveningers zijn afgebeeld, houd ik mij aanbevolen. Ook school- en verenigingsfoto’s met Scheveningse evacués zijn welkom.

TV West heeft op 5 mei 2008 de documentaire "Een Blijvende Herinnering" over de Dorpenband Scheveningen - Aalten uitgebracht m.b.t. de Scheveningse evacuees en een onderduiker uit Scheveningen.

© 2024 Evert de Niet