EVERT DE NIET

AALTENSE DELEGATIE OP VLAGGETJESDAG SCHEVENINGEN

De Folkloristische Dansgroep Wi’j hold ’t bi’j’t olde was afgelopen zaterdag in het kader van de Dorpenband Scheveningen-Aalten op uitnodiging van de gemeente Den Haag uitgenodigd op het Vlaggetjesdag Scheveningen. Na het ontvangst in de Visafslag Scheveningen waar aan de dansgroep en de medewerkers van het Aaltense Musea koffie en gebak werd aangeboden, vertrok de Dansgroep voor het eerste optreden op het hoofdpodium aan de 2e Haven. Na de nieuwe haring te hebben verorberd, vertrok de dansgroep voor een kort optreden naar de Keizerstraat in het oude Scheveningse Dorp. In het oude CMJV gebouw waar in 1813 de Prins van Oranje na de landing op strand werd ontvangen, werd de lunch aangeboden. Ondanks de regen kon toch aantal optreden plaats vinden. Opvallend was het een enthousiast publiek het bijzonder vermakelijk vond. Aalten heeft m.b.t. de evacuatie in de oorlogsjaren zeker een goede naam op Scheveningen. De Dansgroep Wi’jhold ’t bi’j ’t olde heeft zeker een bijdrage geleverd aan het Vlaggetjesdagfeest. De medewerkers van het Aalten Musea hebben zich eveneensvermaakt op Vlaggetjesdag en Gerrit Rutgers, voorzitter van het plaatselijk Comite Dorpenband Aalten-Scheveningen kon als genodigde inschepen voor het zeegat uit. Evert de Niet , voorzitter Dorpenband Scheveningen-Aalten

© 2024 Evert de Niet