EVERT DE NIET

Geschiedenis van Aalten

Met ingang van 1 januari 2005 is de nieuwe gemeente Aalten ontstaan uit een samengaan van de gemeente Aalten en de gemeente Dinxperlo. De nieuwe gemeente heeft een oppervlakte van 9.708 hectare en bestaat uit de hoofdkernen Aalten, Dinxperlo en Bredevoort. Daarnaast kent de gemeente een aantal buurtschappen, te weten: Barlo, Dale, De Heurne, Haart, Heurne, ít Klooster, Lintelo en IJzerlo. Aalten De oorsprong van het dorp Aalten ligt in de tweede helft van de achtste eeuw, toen Karel de Grote de Saksische stammen in de regio aan zich onderwierp. Iedere gemeenschap in de veroverde gebieden moest een zogeheten hoofdhof leveren voor de stichting van een kerk. Waarschijnlijk is toen de eerste kerk van Aalten gesticht op gronden, die behoorden bij de voormalige Ahof nu beter bekend als De Pol. De parochie Aladon of Alethnin, die toen tot stand is gekomen en voor het eerst vermeld werd in 1152, omvatte aanvankelijk ook Bredevoort en Dinxperlo. Bredevoort Het oude vestingstadje Bredevoort is sedert 1818 onderdeel van de gemeente. In de middeleeuwen was het stadje de woonplaats van borgmannen. Deze mannen waren de verdedigers van het voormalige kasteel van Bredevoort. De heren van Bredevoort maakten van de vroegere voorburcht een fel omstreden vesting, die van 1326 tot 1795 hoofdstad van de heerlijkheid Bredevoort was (de huidige gemeente Aalten en Winterswijk). De Grote Gracht en het Molenbastion herinneren nog aan deze periode. De grootheid van Bredevoort blijkt mede uit het feit, dat onze koningin de titel van Vrouwe van Bredevoort draagt. Dinxperlo Dinxperlo wordt voor het eerst in 1260 vermeld. Het is aannemelijk, dat al vele eeuwen eerder de eerste boerderijen zijn gesticht op de strook hoge grond, die van het dorp in noordoostelijke richting liep. Sommige boerderijen herinneren nog aan de bossen, die hier eens lagen. In de elfde eeuw ontstond het graafschap Loon en in de veertiende eeuw werd Dinxperlo onderdeel van de heerlijkheid van Bredevoort. De welvarenheid van het landbouwgebied maakte het mogelijk om een parochiekerk te bouwen tussen 1260 en 1281 op de plek, waar nu de dorpskerk staat. In 1500 werd een grotere kerk gebouwd. Na de laatste oorlog werd tot algehele restauratie van de kerk overgegaan, waarbij de oude ingangen voor de inwoners van Suderwick en De Heurne verdwenen. Wel bewaard gebleven zijn de Middeleeuwse schilderingen, die zich achter het orgel bevinden. Het dorp Dinxperlo is bij de bevrijding in 1945 vrijwel geheel verwoest. Met dank aan de Gemeente Aalten.

© 2024 Evert de Niet